Xliesjex » Specials » Organisatieverandering
XLiesjex

Weerstand in organisaties

Organisaties moeten continu veranderen om met de omgeving mee te gaan. Ook zijn er veel organisaties die vaak radicale veranderingen moeten ondergaan. Soms omdat het bedrijf anders ten gronde gaat, soms omdat het bedrijf een andere weg in wil slaan. Dit roept vaak weerstand op van de medewerkers.
Organisaties moeten continu alert blijven op veranderingen in de omgeving. Kleine veranderingen zullen niet in het hele bedrijf gemerkt worden. Ook een nieuwe productlijn zal waarschijnlijk weinig weerstand opwekken, dit betekent immers eerder meer werk. Er zijn echter ook veranderingen, zoals een reorganisatie, waar werknemers hun vraagtekens bij zullen hebben.

Redenen

Werknemers verzetten zich vaak tegen een organisatie omdat ze bang zijn om dingen te verliezen. Hierbij kan gedacht worden aan salaris, (een deel van) hun baan, fijne werktijden, locatie, etc. Ook de manier waarop hiermee omgegaan wordt door het management roept weerstand op. Wanneer het management te veel bezig is met hun eigen bezigheden en zaken niet op de goede manier brengt kan het fout gaan. Nog een andere reden om zich tegen een organisatieverandering te verzetten is het gebrek aan informatie. Wanneer het management dingen achterhoudt worden werknemers achterdochtig en zullen ze niet mee willen werken.

Werknemers hebben een aantal basisbehoeftes in het leven welke terugkomen in hun rol als medewerker bij een organisatie. Wanneer een van deze basisbehoeftes in gevaar dreigt te komen zal dit resulteren in verzet. Hier moet dan ook rekening mee gehouden worden.

Weerstand overkomen

Een methode om weerstand te overkomen is het ontdooien, veranderen en bevriezen. Bij ontdooien wordt getracht werknemers ontevreden te maken met de huidige gang van zaken. Hierna kan de verandering ingezet worden waarna weer wordt bevroren: werknemers zijn tevreden met de nieuwe gang van zaken. Een andere manier is participatief managen, wat inhoudt dat werknemers betrokken worden bij het organisatieproces. Zo hebben zij meer informatie tot hun beschikking en hebben ze een inspraak in wat er gaat gebeuren.

Lewin's change model

Door de tijd zijn er verschillende theorieën met betrekking tot veranderingen binnen een organisatie tot stand gekomen. Een bekende variant hiervan is Lewin’s change model (1951). Deze bestaat uit dri…

Weerstand tegen een organisatieverandering

In het management wordt vaak gesproken over weerstand van werknemers. Maar wat is deze weerstand nu eigenlijk? En waar komt het vandaan? Wat zijn de criteria om deze weerstand te overkomen?

Weerstand: parcitipatief managen

Organisaties zijn continu aan verandering onderhevig. De omgeving verandert, dus moeten organisaties mee veranderen. Dit zijn geen kleine veranderingen, zoals het inhuren van een nieuw persoon of het…
Gepubliceerd door Xliesjex op 06-11-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!